Så arbetar vi med kvalitets- och miljöfrågor

En viktig milstolpe i Lecabs strävan efter att vara ett mönsterföretag i bilbranschen var 1997 då vi blev kvalitetscertifierade enligt ISO 9000. Redan året efter var vi dessutom färdiga med miljöcertifieringen ISO 14001. Lecab var ett av landets absolut första bilföretag att bli både kvalitets- och miljöcertifierat. > Läs Lecabs Miljöpolicy

 

Kvalitet och miljö i vårt vardagliga arbete

Vi arbetar för att du ska bli utomordentligt nöjd varje gång du besöker oss. Det gäller såväl köp av bil som vid service och reparationer, eller köp av reservdelar och tillbehör. Kort sagt så fort du har kontakt med oss på Lecab och nyttjar några av våra tjänster.

Kvalitet

”Allt vad vi gör skall utföras på ett sådant sätt att våra kunder talar väl om Lecab och gärna återkommer.” (Utdrag ur Lecabs kvalitetsfilosofi)

För att nå vår vision om utomordentligt nöjda kunder krävs ett systematiskt arbetssätt. Till vår hjälp har vi ett kvalitetssystem som uppfyller kraven i kvalitetsstandarden ISO 9001. Kraven för att vara återförsäljare till våra varumärken är tuffa och detaljerade. Minst en gång om året får vi besök av tyska certifieringsorganet TÜF, som kontrollerar att vi följer gällande krav och standards. Vi utför även regelbundet egna interna revisioner som ett led i att ständigt bli bättre.

I vår strävan att ständigt utvecklas arbetar vi aktivt med att få in våra kunders synpunkter genom kundundersökningar. Slumpmässigt utvalda kunder blir uppringda och intervjuade. Du som kund kan även lämna synpunkter till oss via vår hemsida. Resultaten sammanställs och granskas och vid anmärkningar tas handlingsplaner fram. Responsen från våra kunder driver oss i vårt arbete för ständiga förbättringar.

Miljö

Miljöarbetet innebär att vi på ett ansvarsfullt sätt gör bra saker för miljön, och minst följer gällande miljölagar. Vi är miljöcertifierade enligt miljöstandarden ISO 14001. Vårt miljöarbete kontrolleras minst en gång per år av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut). Hos oss gäller det bl.a. att ha en god hantering av vårt avfall, optimerad användning av resurser som t.ex el. I vår profession hjälper vi också våra kunder att minska miljöpåverkan genom att t.ex. serva bilarna och kontrollera lufttryck i däcken, för att minska bränsleförbrukningen och därmed minska utsläppen.

Eftersom vi tar fullt ansvar för vårt kvalitets- och miljöarbete kan du som kund känna dig trygg i ditt val av bilföretag. När du köper eller lämnar din bil i våra händer är vårt mål att du alltid ska vara utomordentligt nöjd när du besökt oss.

 

Här är några av våra miljöåtgärder i vårt miljöarbete;

 • Vi har installerat laddstolpar för våra bilar med eldrift
 • Vi tilläggsisolerar taket till vår bilhall i Arvika under 2016
 • Vi har fortsatt vår konvertering till LED-belysning. Vår första verkstad med LED-belysning stod klar hösten 2014 (VW Direkt Express/Däckverkstad). Vår Skoda bilhall i Karlstad och vår VW bilhall i Arvika blev helrenoverade med bl.a. LED-belysning hösten 2015.
 • Vi installerade LED-belysning i vår VW bilhall 2011 (först i Sverige och 3:a i Europa) som sparat 31 203 kWh/år jämfört med gamla bilhallen.
 •  Vi har tilläggsisolerat taket på hela anläggningen för att minska uppvärmningsenergin
 •  Vi har bytt, justerat och optimerat vårt värme- och ventilationssystem. 1998 förbrukade vi 1 448 800 kWh i uppvärmningsenergi. Fram till 2011 har vi sänkt förbrukningen till 858 000 kWh. En minskning med 590 800 kWh – detta trots att vi samtidigt ökat lokalytan.
 • Källsortering av avfall med samarbetsavtal med Ragn-Sells som är specialister på avfall
 • Vår lackeringsbox är gasdriven
 • Vattenspädbar billack som har låga VOC-utsläpp.
 • Reningsutrustning för färgrester
 • Dammsugare som tar hand om slipdamm
 • Spilloljan återvinns
 • Vi återanvänder begagnade delar vi skadereparationer där så är möjligt
 • Vi reparerar plast vid skadereparationer
 • Våra produkter är ledande när det gäller utveckling av teknik
 • Vi planterar träd i Vi-skogen

Lecab_vw_bilsalong

LED-belysning i vår toppmoderna bilsalong.

Avfallshantering_2

Källsortering i samarbete med Ragn-Sells.

Avfallshantering_1

Sortering och hantering av farligt avfall.